Đề thi thử đại học môn lịch sử khối C năm 2014 - đề số 4

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1629

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: So sánh chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng thời kỳ 1930-1931 với 1936- 1939? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 2: Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Câu 3: Trình bày âm mưu và hành động của Pháp –Mĩ ở Điện Biên Phủ. Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

 

Câu 4: Sự sụp đổ của "Trật tự hai cực I-an-ta" được thể hiện như thế nào?

Câu 5: Hãy nêu những nội dung chủ yếu và những đặc điểm chính của lịch sử thế giới từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 lê hữu dũng 0 0 0% 0.85

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12