Đề thi thử đại học môn Toán đề số 31

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 249

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y = 4x3- 12x2 + 9x – 1. 2.Giả sử M là một điểm chuyển động trên ( C ): y = -x + \frac{1}{1+x}. Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của M trên các tiệm cận của ( C ). Tìm M để HM + KM ngắn nhất.  

Câu 2: Giải phương trình: 4cos2x + 3tan2x - 4√3cosx + 2√3tanx + 4 = 0.

Câu 3: Cho bất phương trình: 5√x + \frac{5}{2\sqrt{x}}< 2x +\frac{1}{2x} + m( m là tham số). a.Giải bất phương trình khi m = 4. b. Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x ∈ [\frac{1}{4}  ; 1 ]

Câu 4: Tính tích phân: \int_{0}^{1}\frac{x^{2}}{\sqrt{(4-x^{2})^{3}}}dx

Câu 5: Cho lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có đáy ABC là tam giác vuông, AB= AC = a; AA1 = a √2. M, N lần lượt là trung điểm AA1 và C1B. Tính VMA1BC1

Câu 6: Cho a , b là những số thực thỏa mãn : a + b ≥ 0. Chứng minh: ( a + b)( a3 + b3 )( a5 + b5) ≤ 4( a9 + b9).

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I ( -2; 0 ) và hai đương thẳng: d1: 2x- y + 5 = 0; d2: x + y – 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và cắt d1, d2 lần lượt ở A, B sao cho : \overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IB}.

Câu 8: Trong không gian cho Oxyz cho lăng trụ đứng OAB.O1A1B1 với A(2;0;0), B(0;4;0), O1(0;0;4). Gọi M là trung điểm AB. Mặt phẳng (P) qua M vuông góc với O1A và cắt OA, AA1 lần lượt tại N, K. Tính độ dài KN.

Câu 9: Cho tập hợp: A = { 1;2;3;4;6}. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số phân biệt và số đó không lớn hơn 456.

Câu 10: Trong mặt pẳng với hệ trục Oxy cho đường tròn: ( C1 ): x2  + y2 -2x + 4y + 2 = 0. Viết phương trình đường tròn ( C2 )  tâm K(5 ; 1) biết đường tròn ( C2 ) cắt đường tròn ( C1 ) tại hai điểm M, N sao cho MN = √5.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Đề - các vuông góc Oxyz cho A( 3;0;0), B(1;2;1), C(2;-1;2). Gọi I là trung điểm của đoạn OA. Lập phương trình mặt phẳng (BIC)0. Chứng minh rằng với điểm M bất kì thuộc mặt phẳng (BIC) thì M luôn cách đều hai mặt phẳng ( OBC) và ( ABC)

Câu 12: Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng biêu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện : |\frac{z-i}{z+i} | = 1

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phamduytan 0 1 0% 8.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12