Đề thi thử đại học môn Toán lần I năm 2012 - Trường THPT Đào Duy Từ

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 294

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=(x-1)(x2-2mx-m-1) với m là tham số 1. Chứng minh rằng với mọi m, hàm số luôn có cực đại, cực tiểu 2. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt trong đó hai điểm có hoành độ âm

Câu 2: Giải phương trình sau: 2-x2=\sqrt{2-x}

Câu 3: tan4x +1=\frac{(2-sin^{2}2x)sin3x}{cos^{4}x}

Câu 4: Cho hệ pt: \left\{\begin{matrix} x+y=m\\(x+1)y^{2}+xy=m(y+2) \end{matrix}\right. 1. Giải hệ pht khi m=4 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nhiểu hơn 2 nghiệm

Câu 5: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập thành được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau mà ở mỗi số này các chữ số đều khác nhau và có mặt chữ số 4.

Câu 6: Cho elip: 4x2+16y2=64 (E) và điểm M di động trên (E). Chứng minh rẳng: tỉ số khoảng cách từ M đến tiêu điểm phải F2 và đến đường thẳng x=\frac{8}{\sqrt{3}} là không đổi. Tính lượng không đổi đó. Tìm M thuộc elip (E) sao cho MF1=2MF2 với F­1 là tiêu điểm trái

Câu 7: Cho một lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân đỉnh A, \widehat{ABC}=α, BC' hợp với đáy (ABC) một góc β. Gọi I là trung điểm của AA'. Biết rằng góc BIC là góc vuông 1. chứng tỏ rằng BIC là tam giác vuông cân (học sinh tự chứng minh) 2. Chứng minh rằng tan2α+tan2β=1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12