Đề thi thử ĐH lần III môn Ngữ văn – Trường THPT DL Lương Thế Vinh – Hà Nội – 2013.2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2372

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi:

"Xu hướng lãng mạn chủ nghĩa thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc, đồng thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn tả những khát vọng, ước mơ. Nhìn chung, các tác giả đề cập đến những quan hệ riêng tư, đến số phận cá nhân với thái độ bất hòa và bất lực trước môi trường xã hội tầm thường, giả dối, tù túng dưới ách thực dân. Thế loại thích hợp nhất với chủ nghĩa lãng mạn là thơ trữ tình và các thể loại văn xuôi trữ tình."

(Dựa theo Ngữ văn lớp 11 tập 2, tr.l 13, Nxb Giáo dục)

1. Chỉ ra nội dung cơ bản của đoạn trích?

2. Nội dung cơ bản trên đã được cụ thể hóa bằng những ý nào?

3. Anh/ chị hiếu thế nào về "thái độ bất hòa và bất lực trưởc môỉ trường xã hội” của các tác giả sáng tác theo xu hướng lãng mạn chủ nghĩa?

Câu 2:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm) 

Câu 2:  (3,0 điểm)

Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 500 từ) để trình bày suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của con người Việt Nam thời hiện đại.

Câu 3:

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3a hoặc câu 3b )

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn ( 5,0 điếm)

Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau:

"Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thỉên không"

Dịch thơ:

"Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không"

( “Chiều tối”, Hồ Chí Minh, Ngữ văn lớp 11 tập 2, Nxb Giáo dục).

"Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa"

( “Tràng giang”, Huy Cận, Ngữ văn lớp 11 tập 2, Nxb Giáo dục)

Câu 4:

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) 

 Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3a hoặc câu 3b )

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao ( 5,0 điểm)

Về nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải, có nhiều nhận xét trái chiều về sự tính toán khôn ngoan, cách sống thực dụng, hoặc vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của nhân vật...

Trình bày ý kiến riêng của anh/chị.

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12