Đề thi thử môn địa lí trường THPT Vĩnh Phúc năm 2012

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1772

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1.Trình bày đặc điểm nổi bật của dạng địa hình bán bình nguyên và đồi núi trung du ở nước ta.

2. Chế độ của nước ta thay đổi từ Bắc vào Nam như thế nào? Giải thích nguyên nhân.

Câu 2: 1. Trình bày những thay đổi về cơ cấu lao động thoe ngành ở nước ta. Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.

2. Những thách thức đối với vấn đề lao động ở nước ta hiện nay?

Câu 3:

Bảng: Sản lượng thủy sản nước ta (1000 tấn)

 1.Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo đánh bắt và nuôi trồng của nước ta năm 1990,2005

2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Câu 4: 1. Chứng minh rằng sự phân bố của công nghiệp điện nước ta có tính quy luật?

2. Các nhà máy thủy điện sau thuộc tỉnh nào: Thác Bà, Thác Mơ, Sông Hinh, Yaly.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 0.03
2 Nguyễn Trần Tiến Đạt 0 0 0% 0.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12