Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng lưu trữ trung ương I

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 1688

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phân tích ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 2: Nêu những thành tựu và những yếu kém trong bước đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1976-1986).

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12