Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1686

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (5-1941).

Câu 2: Kế hoạch quân sự Nava và thắng lợi quân sự của nhân dân  Việt Nam trong chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.

Câu 3: Trình bày những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12