Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng sư phạm Sơn La

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1765

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) của nhân dân miền Nam Việt Nam .

Câu 2: Khái quát quá trình diễn biến Hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (từ tháng 5/1968 đến tháng 1/1973).

Câu 3: Chiếc lược giải phóng miền Nam đã được các hội nghị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng hoạch định như thế nào?

Câu 4: Hãy trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Oanh Oanh 0 0 0% 2.18
2 abcdefghik 0 0 0% 0.17
3 nguyen than htien 0 0 0% 0.63
4 Nguyễn Hà 0 0 0% 0.55
5 dohoangtrai 0 0 0% 0.72

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12