Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1704

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấy tranh của Đảng thời kì 1939 - 1945 so với thời kì 1936 - 1939.

Câu 2: Trong hoàn cảnh nào Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động kháng chiến chống thực dân Pháp trong cả nước (19/12/1946).

Câu 3: Hãy trình bày sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức và vai trò của Liên Hợp quốc.

Câu 4: Trình bày hai miền Nam - Bắc và những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định xã hội, khôi phục kinh tế sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975).

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hai Long 0 0 0% 0.25
2 đô hưu 0 0 0% 0.27
3 Chính Lâm 0 0 0% 0.03
4 dohoangtrai 0 0 0% 0.55
5 Hồ LY Trắng 0 0 0% 0.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12