Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1719

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19/12/1946)?

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986)

Câu 4: Những nét chính về xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của xu thế này đối với thế giới. Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Việt Nam?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 quang nguyen 0 0 0% 4.17
2 nguyen thi thao nguyen 0 0 0% 0.88
3 Ngọc Hoài 0 0 0% 0.28
4 cao thi thu hien 0 0 0% 0.4
5 Uchiha Tom Claverling 0 0 0% 22.2
6 Ku KÒj 0 0 0% 0.3
7 duong truong giang 0 0 0% 0.12
8 Hanjirim Yunie 0 0 0% 0.08
9 Điệp Usd 0 0 0% 0.68
10 hanguyen 0 0 0% 1.95
11 Hồ LY Trắng 0 0 0% 0.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12