Đề thi thử môn lịch sử khối C trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc - đề số 1

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1684

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nét chính về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.

Câu 2: Hoàn cảnh lịch sử của nước Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 3: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975

Câu 4: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay có đặc điểm vị trí và ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12