Đề thi thử tốt nghiệp môn Địa Lý Trường THPT Nguyễn Dục Năm 2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 1580

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta, khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất. Nêu các biện pháp phòng chống.

Câu 2: Trình bày những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động ở nước ta.

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2006.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

Câu 3: Trình bày điều kiên tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây cà phê và thực trạng phân bố sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.

Câu 4: Trình bày khả năng và hiện trạng sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12