Đề thi thử tốt nghiệp môn lịch sử năm 2014 - đề số 2

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1644

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 2: Trình bày sự phát triển nước Mỹ từ năm 1973 đến năm 1991.

Câu 3: Trình bày tóm tắt các giai đoạn phát triển chủ yếu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1946 đến năm 1954 

Câu 4: Trình bày đối sách của Đảng và Chính phủ ta nhằm chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập dân tộc

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 0.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12