Đề thi thử tốt nghiệp môn lịch sử năm 2014 - đề số 5

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1660

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất? 

Câu 3: Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là một nước độc lập đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật? 

Câu 4: Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó? 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12