Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa Lý Năm 2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 1579

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dựa vào Atlát Địa lí ViệtNamvà kiến thức đã học,trình bày phạm vi lãnh thổ nước ta.Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia

Cho bảng số liệu sau :

Phân bố đô thị và số dân đô thị ở một số vùng,năm 2006

Dựa vào bảng số liệu sau :

                     Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2005

                                                                                      ( Đơn vị : tỉ USD )

Câu 2: Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ

Câu 3: Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo.

Câu 4: Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí.

Câu 5: Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.

Câu 6: Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng..

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12