Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2010

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 1542

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Nêu tóm tắt ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí nước ta.

Câu 2: Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các quốc gia nào ? Kể tên các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

Cho bảng số liệu:

Sản lượng cao su Việt Nam (đơn vị: nghìn tấn)

Câu 3: Trình bày những thuận lợi về tự nhiên trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

Câu 4: Tại sao thủy lợi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ ?

Câu 5: Trình bày những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động ngoại thương của nước ta từ sau Đổi mới.

Câu 6: Cho bảng số liệu:

Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

theo giá so sánh 1994 (đơn vị: nghìn đồng) 

Hãy so sánh thu nhập bình quân đầu người của hai vùng theo bảng số liệu trên và giải thích.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12