Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2011

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 1545

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

Cho bảng số liệu: 

Lao động có việc làm của nước ta (nghìn người)

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế (%)

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

Câu 2: Trình bày thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 3: Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.

Câu 4: Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự  phát triển công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12