Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2013 mã đề 152

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 905

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic là

Câu 3: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là

Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 5: Số nhóm amin (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic là

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Câu 7: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là

Câu 8: Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 9: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

Câu 10: Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch?

Câu 11: Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

Câu 12: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

Câu 13: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 14: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

Câu 15: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 16: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là

Câu 18: Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong m gam X là

Câu 21: Công thức hóa học của kali đicromat là

Câu 22: Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Câu 23: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu 24: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

Câu 25: Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với

Câu 26: Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC – 300oC thu được

Câu 27: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Câu 28: Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 30: Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

Câu 31: Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch

Câu 32: X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

Câu 33: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?

Câu 34: Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

Câu 35: Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là:

Câu 36: Cho các hợp kim: Fe–Cu; Fe–C; Zn–Fe; Mg–Fe tiếp xúc với không khí  ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 38: Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch

Câu 39: Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 30. Công thức phân tử của X là

Câu 40: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 41: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là

Câu 42: Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

Câu 43: Cho các phát biểu sau:  (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.  (b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.  (c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.  (d) CrO3 là một oxit axit. Số phát biểu đúng là

Câu 44: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 45: Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ bộ một số chất thải ở dạng dung dịch chứa ion Fe3+ và Cu2+ ta dùng lượng dư

Câu 46: Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?

Câu 47: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phan nhi 39 40 98% 13.77
2 Pro Chang Ngoc 38 40 95% 9.65
3 nguyen duy ngoc 40 40 100% 8.08
4 Tran Huu Vy 40 40 100% 4.82
5 phan quang 40 40 100% 5.9
6 Trần Tiến Phát 40 40 100% 9.35
7 Dang Cenation 40 40 100% 2.85
8 QUỐC HUY 40 40 100% 6.45
9 Phạm Quang Hợp 40 40 100% 9.42
10 trần văn hoan 39 40 98% 6.68
11 Minh Duc Trinh 37 40 93% 10.4
12 Trần Thư 37 40 93% 11.02
13 Ninh Thị Vân 39 40 98% 4.78
14 tran van lac 39 40 98% 6.3
15 english lee 39 40 98% 2.02
16 Tuy Nguyen 39 40 98% 12.3
17 Nguyễn Thành Tâm 39 40 98% 6.68
18 doan thi mai 39 40 98% 22.43
19 tranvantuong2411 38 39 97% 11.85
20 Yuby Keen 38 40 95% 10.02
21 Rubby Tuyền 36 40 90% 7.97
22 Anh Người Ấy 36 40 90% 9.73
23 Nguyen Kien 38 40 95% 10.9
24 Đào Thị Sim 38 40 95% 12.58
25 Nguyễn Thanh Bình 38 40 95% 4.03
26 Ân Khiết 38 40 95% 9.17
27 ngo duy cuong 38 40 95% 7.68
28 Khoa Trần 38 40 95% 19.68
29 nguyenngocthiet 35 40 88% 13.22
30 Sò Tò Mò 37 40 93% 11.25
31 nguyễn thị yến chi 37 40 93% 11.48
32 Ngoc Lam 37 40 93% 4.32
33 Nhox Chuot 36 38 95% 6.15
34 thanhtinh 36 39 92% 13.48
35 Dang Dinh Quang 36 40 90% 3.63
36 Trái Tim Cô Đơn 36 40 90% 26.52
37 TranHoangLong 34 40 85% 14
38 nguyễn quỳnh anh 34 40 85% 10.42
39 Meoden Mapmap 36 40 90% 10.77
40 Trần Vũ Hồng Tân 36 40 90% 13.05
41 thukhoa2015 48 48 100% 6.03
42 ½»£em ♠ £uố©«½ 35 40 88% 10.68
43 nguyenducminh 35 40 88% 12.42
44 Minh Nhàn 34 38 89% 20.28
45 Nguyễn Văn Tuấn 34 40 85% 13.1
46 Minh Thuc Nguyen 34 40 85% 11.15
47 pham hieu 34 40 85% 37.35
48 Bing Mik 34 40 85% 8.97
49 Kim Na Na 33 40 83% 14.07
50 Hà Anh Nguyễn 33 40 83% 22.32
51 tham tu lung danh 45 48 94% 16.28
52 Thi Là Đậu 44 48 92% 16.53
53 Nguyên Linh 32 40 80% 24.02
54 vutieuhuong 32 40 80% 3.77
55 Thảo Mon 32 40 80% 11.28
56 nguyenthihuyen 32 40 80% 16.22
57 Ừ Tôi Cô Đơn 31 40 78% 11.63
58 Trần Ngọc Cẩn 31 40 78% 18.82
59 Nguyễn Thọ Thành 43 48 90% 11.83
60 Nguyễn Thanh Tâm 32 40 80% 15.18
61 Em Iu Anh Nhieu 31 40 78% 24.67
62 Vĩnh Trường 27 30 90% 7.35
63 pham thi kim chi 28 32 88% 13.35
64 Lượng Trần 30 39 77% 15.63
65 Trần Thị Bích Phượng 26 33 79% 20.88
66 Nguyen Van Hai 30 40 75% 12.57
67 Pé Su Kute 30 40 75% 49.47
68 Bảo Bối Lạc 39 44 89% 13.55
69 Lee Nguyên 29 40 73% 17.93
70 Sợ Anh 25 33 76% 8.78
71 Ongngoai Xitrum 29 40 73% 10.37
72 lethitho 29 40 73% 22.65
73 Đức Long 28 40 70% 17.67
74 Tuấn Anh 28 40 70% 34.72
75 nguyễn 36 48 75% 18.55
76 Đôi Chân Ma Thuật 25 40 63% 13.08
77 trinhthinga 24 40 60% 35.1
78 my anh 32 42 76% 19.43
79 Ngô Quang Huy 24 40 60% 47.8
80 HUONGBEOU 30 38 79% 21.02
81 Hà Thị Kim Vân 24 40 60% 15.68
82 HOÁ HỌC 14 15 93% 3.28
83 mai trung tin 24 25 96% 7.5
84 Nụ Cười Nhỏ 23 40 58% 13.93
85 mymy 22 36 61% 24
86 NhÓc Ku Po 22 40 55% 13.1
87 vo thi hong tham 21 40 53% 17.08
88 tran thi tra van 10 14 71% 13.58
89 Nhung Nhanh 20 40 50% 30.25
90 Hữu Tiến 18 38 47% 7.6
91 Gam Phungtran 26 46 57% 24.25
92 Thức Huỳnh 17 40 43% 8.88
93 phan hoàng anh song 18 40 45% 10.52
94 Lalala 5 5 100% 1.25
95 Bunni Nguyen 9 17 53% 65.6
96 phungxuanhoang 16 28 57% 18.5
97 Nguyễn Danh 4 4 100% 1.5
98 Dương Hiếu 4 5 80% 2.47
99 Nhi Yến 4 5 80% 1.4
100 Phạm Thị Bích Thủy 9 15 60% 7.38
101 Chung Lường 14 39 36% 12.57
102 Oanh's Sakura 39 47 83% 31.52
103 Oanh Nguyễn 25 48 52% 29.82
104 nguyen tan vu 40 48 83% 28.25
105 Vũ Thị Nga 46 48 96% 5.67
106 Diêm Thiệu 26 47 55% 44.07
107 Lại Tiến Minh 40 48 83% 23.32
108 Lê Công Minh 38 47 81% 14.13
109 Khuôn Mặt Đáng Thương 44 48 92% 11.97
110 123 22 37 59% 11.72
111 buithitham 35 47 74% 33.85
112 Tran thi thuy duong 31 48 65% 16.4
113 su bong 28 42 67% 50.42
114 SoChay Sam 36 48 75% 14.8
115 tran van cong 38 47 81% 24.08
116 le xuan hoang 47 48 98% 7.97
117 Phạm Thành Đạt 38 48 79% 22.9
118 Ty Sôciuu's 26 27 96% 7.1
119 Nguyễn Văn Tây 46 48 96% 7.32
120 Trần Minh Hậu 47 48 98% 17.73
121 Dũng Trọng 16 42 38% 23.68
122 Hữu Khải Lê 13 18 72% 5.52
123 Duy Thành 42 48 88% 29.03
124 Kieu Anh Nguyen 35 48 73% 19.72
125 Trieu Mui 0 0 0% 0.23
126 Nguyễn Minh Thành 33 48 69% 18.25
127 Bê EM Ty 33 48 69% 24.78
128 Lê Văn Toàn 14 23 61% 9.07
129 Mong Ji 17 30 57% 10.42
130 hẩn vai 20 24 83% 13.65
131 ánhpuko 43 48 90% 23.93
132 mai thị ngọc hà 37 47 79% 16.98
133 Dat Le 35 40 88% 14.98
134 genius 47 48 98% 26.2
135 Hiệp Nguyễn 40 48 83% 22.4
136 zan nguyen 35 38 92% 6.68
137 Nguyen Viet 35 48 73% 47.3
138 Hà Thị Phượng 36 47 77% 60.1
139 Mĩm Mũm 39 47 83% 30.4
140 Gioan Huyen 28 48 58% 9.97
141 Nguyễn Khánh 47 48 98% 12.15
142 Con Nít Ranh 33 48 69% 25.1
143 Phạm Bá Phú 45 48 94% 17
144 Nguyễn Lê Thục Nhi 33 41 80% 16.37
145 Master Dombledore 13 38 34% 13.35
146 Xuânđao Trịnh 12 29 41% 32.13
147 Kỳ Thanh 45 48 94% 18.9
148 Sự Trở Lại 27 35 77% 60.2
149 Lê Hoàng Tân 40 48 83% 7.28
150 Phong Nhân 34 48 71% 47.85
151 hoàng thùy linh 21 45 47% 18.77
152 Theo Đuổi Đam Mê 45 48 94% 18.22
153 Zero52 9 11 82% 10.52
154 Nguyễn Thanh Tâm 38 47 81% 15.43
155 Thái Dương 33 47 70% 18.45
156 Boku No Pico 34 48 71% 14.82
157 trikyo 39 47 83% 18.2
158 vu minh tuan 37 48 77% 15.95
159 Như Thảo 38 48 79% 25.37
160 sohyun 43 48 90% 20.12
161 NGuyễn Văn Phi LOng 19 35 54% 14.98
162 Mạnh Linh 32 48 67% 18.73
163 Lê Nguyễn Bảo Sơn 41 46 89% 17.68
164 Sương Lê 25 48 52% 13.73
165 Duong Thao 47 48 98% 22.67
166 Phạm Thế Vĩnh 28 47 60% 39.98
167 thaolan 46 48 96% 10.48
168 ung le minh nhut 23 40 58% 14.88
169 Hương Hương 41 48 85% 18.72
170 Phạm Tiến Đạt 47 48 98% 19.57
171 Nguyễn Duy Đạt 14 48 29% 2.23
172 Triệu Vĩnh Giang 34 48 71% 31.27
173 Vũ Thị Thu Hằng 22 32 69% 15.37
174 thành tuấn 42 46 91% 28.72
175 nhat tam 34 48 71% 50.87
176 QuadraKill 38 48 79% 16.5
177 Trần Văn Trọng 42 48 88% 21.58
178 Cỏ Bợ 43 48 90% 25.02
179 Vĩnh Bùi 41 46 89% 13.48
180 Nghĩa Đại Trần 36 48 75% 28.7
181 quochung 33 48 69% 36.67
182 Dana Bui 41 48 85% 60.62
183 Phan Thi Kim Ngan 43 48 90% 54.62
184 Nguyen Thi Hong 24 47 51% 13.98
185 Huyen Win 33 48 69% 19.92
186 Hoàng Quyên 11 37 30% 18.5
187 Trần Thùy An 23 40 58% 6.92
188 BạnBè GọiTớ Là Thắng 33 45 73% 45.67
189 Học Sinh Lười Biếng 45 48 94% 12.02
190 Lâm Bùi 17 18 94% 60.08
191 bùi đức quang 11 48 23% 5.65
192 Nguyễn Đức Anh 41 48 85% 30.73
193 khanhkhanhduy 17 27 63% 9.07
194 Van vu 31 41 76% 12.62
195 Hoang Anh Nguyên 47 48 98% 14.37
196 Trà My 3 13 23% 7.08
197 Thíck Thì Nhíck 37 48 77% 21.27
198 vana 0 0 0% 0.03
199 Kupeo Kupeo 35 47 74% 42.32
200 trường liều b12 46 48 96% 7.6
201 Nguyễn Dương Thanh Trí 34 48 71% 21.63
202 Sirius 37 48 77% 22.38
203 Xuân Bảo 40 48 83% 18.85
204 Tuong Vi II 19 47 40% 26.88
205 JackieSu 0 0 0% 0.12
206 Trần Ngọc Anh 43 48 90% 19.75
207 Nguyễn Hoài Nam 37 48 77% 30.82
208 Trung Nguyễn Văn 35 39 90% 18.72
209 nguyen lam 23 44 52% 56.38
210 nguyen thi ngan 14 24 58% 20.95
211 Tiết Bảo Tính 46 48 96% 10.13
212 bàn văn thông 39 48 81% 22.42
213 phong 36 48 75% 58.2
214 Sửu Nhi 28 38 74% 21.85
215 le van 35 39 90% 17.23
216 Vô Tâm 38 48 79% 42.82
217 le danh huynh 39 48 81% 24.6
218 Dan Nguyen 40 48 83% 27.2
219 Mai Van Minh 0 1 0% 0.57
220 Lê Thục Anh 1 6 17% 2.12
221 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 4 14 29% 5.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12