Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2009

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1505

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2: Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đến năm 1930. 

Câu 3: Trình bày những nét chính về cuộc Tiến công chiến lược  Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân dân Việt Nam trong kháng chi ến chống thực dân Pháp. 

Câu 4: Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965 - 1968).

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12