Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2010

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1535

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị  trên. 

Câu 2: Vì sao Đảng và Chính phủ ta phát  động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp? Tóm tắt cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong những tháng  đầutoàn quốc kháng chiến (từ ngày 19 – 12 – 1946 đến ngày 17 – 2 – 1947).  

Câu 3: Trình bày sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. 

Câu 4: Toàn cầu hoá là gì? Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá trong nửa sau thế kỉ XX. 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12