Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1543

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

Câu 2: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định trên đã tạo điều kiện thuận lợi gì để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam?  

Câu 3: Nêu tình hình kinh tế , khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ  trong giai đoạn 1945 – 1973. Việc áp dụng nhữ ng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại có tác dụng gì đối vớ i sự phát triển của nền kinh tế Mĩ ? 

Câu 4:  Trình bày nội dung các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành  được độc lập đến năm 2000. Vì sao từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước này có sự chuyển hướng trong chiến lược phát triển kinh tế? 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12