Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2009 hệ GDTX

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1521

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Ơ-nít Hê-minh-uê.

Câu 2: Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về tầmquan trọng của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống con người.

Câu 3: Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:

"Nhớ khi giặc đến giặc lùng Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây. Núi giăng thành luỹ sắt dày Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Mênh mông bốn mặt sương mù Đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao – Lạng, nhớ sang Nhị Hà..."

  (Ngữ văn 12 , Tập một, tr.112, NXB Giáo dục – 2008)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12