Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2011 hệ GDTX

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1517

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tóm tắt tác phẩm Số phận con người  của nhà văn M. Sô-lô-khốp. 

Câu 2: Viế t một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về thực trạng tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay.

Câu 3: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyề n ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu (phần trích trong Ngữ văn 12 , Tập hai, NXB Giáo dục - 2009).

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12