Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010- Môn Vật Lý- THPT mã đề 137

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2530

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây  sai? 

Câu 2: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u =100 \sqrt{2} cos100πt (V). Số chỉ của vôn kế này là

Câu 3:

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là x_{1}=5cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(cm) và x_{2}=12cos100\pi t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

Câu 4: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{10^{-2}}{\pi }H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \frac{10^{-10}}{\pi }F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc này có tần số dao động riêng là

Câu 6: Ban đầu có No hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này là

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4 là

Câu 8: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u=U\sqrt{2}cos\omega t (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng \sqrt{2} A. Giá trị U bằng

Câu 10: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? 

Câu 11: Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là:

Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x=10cos(\pi t+\frac{\pi }{6}) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy \pi ^{2}=10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 13: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 μm. Biết hằng số Plăng h=6,625.10^{-34}J.s tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.10^{8}m/s. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là

Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}+_{4}^{9}\textrm{Be}\rightarrow _{6}^{12}\textrm{C}+_{0}^{1}\textrm{n} . Trong phản ứng này, _{Z}^{A}\textrm{X}là 

Câu 15: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm   I. Biết cường độ âm chuẩn là Io. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

Câu 16: Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

 

Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều u=100\sqrt{2}cos\omega t(V)  vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

 

Câu 18: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 

Câu 19: Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{2}) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t= \frac{1}{4} s, chất điểm có li độ bằng

Câu 21: Biết hằng số Plăng là 6,625.10^{-34}J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^{8}m/s. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là

Câu 22:

Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng

Câu 23: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

Câu 24: So với hạt nhân _{20}^{40}\textrm{Ca} , hạt nhân _{27}^{56}\textrm{Ca} có nhiều hơn

 

 

 

Câu 25: Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng

Câu 26: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là   sai?

Câu 27: Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100\pi t (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=\frac{1}{\pi }H và tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{2\pi }F mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

 

Câu 29:  Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{2\pi }Hthì cảm kháng của cuộn cảm này bằng

          

Câu 30: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân   _{11}^{23}\textrm{Na} là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c^{2}. Năng lượng liên kết của  _{11}^{23}\textrm{Na} bằng

Câu 31: Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

 

 

Câu 32: Trong số các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; hành tinh gần Mặt Trời nhất là

Câu 33: Theo chương trình Chuẩn

Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu 34: Theo chương trình Chuẩn

Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q   q_{0} là điện tích cực đại của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 35: Theo chương trình Chuẩn

Hạt nhân  _{6}^{12}\textrm{C} sau một lần phóng xạ tạo ra hạt nhân  _{7}^{14}\textrm{N}. Đây là

Câu 36: Theo chương trình Chuẩn

Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Chu kì dao động của vật này là

Câu 37: Theo chương trình Chuẩn

Biểu thức liên hệ giữa hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T của một chất phóng xạ là

Câu 38: Theo chương trình Chuẩn

Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v_{1},v_{2}, v_{3}. Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 39: Theo chương trình Chuẩn

Tia tử ngoại

Câu 40: Theo chương trình Chuẩn

Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega tvào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết ω =   \frac{1}{\sqrt{LC}} Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Câu 41: chương trình nâng cao

Một vật rắn quay quanh một trục Δ cố định với tốc độ góc 60 rad/s. Momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ là 10 kg.m^{2}. Momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ là

Câu 42: chương trình nâng cao

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc vật lí có khối lượng m, dao động điều hòa quanh trục Δ nằm ngang cố định không đi qua trọng tâm của nó. Biết momen quán tính của con lắc đối với trục Δ là I và khoảng cách từ trọng tâm con lắc đến trục Δ là d. Chu kì dao động điều hòa của con lắc này là

Câu 43: chương trình nâng cao

Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cosϕ là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là

Câu 44: chương trình nâng cao

Xét một vật rắn có thể quay quanh trục cố định Δ xuyên qua vật. Nếu tổng các momen lực tác dụng lên vật rắn đối với trục Δ bằng 0 thì

Câu 45: chương trình nâng cao

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λ  o  Chiếu vào catốt này ánh sáng có bước sóng λ < λo. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện được xác định bởi công thức:

Câu 46: chương trình nâng cao

Một vật rắn quay quanh một trục Δ cố định với tốc độ góc ω. Gọi I là momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ. Động năng quay W_{d} của vật rắn đối với trục Δ được xác định bởi công thức:

Câu 47: chương trình nâng cao

Một cánh quạt quay đều và mỗi phút quay được 240 vòng. Tốc độ góc của cánh quạt này bằng

Câu 48: chương trình nâng cao

Tại điểm A có một nguồn âm phát ra âm thanh có tần số xác định, tại điểm B có một người quan sát đứng yên. Nếu nguồn âm chuyển động thẳng đều từ A về B thì người này nghe được âm thanh với tần số

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phung minh thanh 40 48 83% 12.2
2 hẩn vai 14 21 67% 11.37
3 Nguyễn Khánh 36 40 90% 16.2
4 To Minh Tan 27 41 66% 17.78
5 Diệp Anh Ốc Vít 38 44 86% 17.28
6 daicatien 31 45 69% 29.45
7 Nguyễn Hữu Tuấn 38 40 95% 11.57
8 Linh's Pol 12 48 25% 15.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12