Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012- Môn Vật Lý- THPT mã đề 368

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2530

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

 

Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hoà với tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là

Câu 4: Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là   v_{t},v_{v},v_{d}. Hệ thức đúng là

Câu 5: Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây  sai?

 

Câu 6: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng

Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu 8: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây  sai? 

Câu 9: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là

Câu 10: Đặt điện áp u = U0cos100 ωt (Uo không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,318 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị bằng

Câu 11: Sóng âm không truyền được trong

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi tần số là 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bằng 3A. Khi tần số là 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bằng

Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân: _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow X+_{82}^{206}\textrm{Pb} . Hạt X là

Câu 14: Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau bao lâu số hạt nhân đã phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại?

Câu 15: Đặt điện áp u=120\sqrt{2}cos100\pi t(V)  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 150 Ω, tụ điện có điện dung\frac{200}{\pi } µF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  \frac{2}{\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

Câu 16:  

 Công thoát êlectron của một kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó bằng 

Câu 17: Hạt nhân côban _{27}^{60}\textrm{Co} có

Câu 18: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng 

Câu 19: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 3 bụng sóng, tần số sóng là 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng vân trên màn là 1 mm. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm thì khoảng vân trên màn lúc này là 1,25 mm. Giá trị của λ là

 

Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì 

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,50 µm, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là

Câu 23: Tia hồng ngoại

Câu 24: Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây bởi ba suất điện động xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là

Câu 25: Một sóng hình sin có tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là

Câu 26: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của êlectron trên quỹ đạo K là r_{0}.Bán kính quỹ đạo dừng của êlectron trên quỹ đạo N là

Câu 27: Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài ℓ là f thì tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 4ℓ là

Câu 28: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm   10^{-4}  H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy \pi ^{2} =10. Giá trị của C là 

Câu 29:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai đầu

tụ điện lần lượt là 100\sqrt{3} V và 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 2cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là

Câu 31: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức

e=220\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}) (V)(t tính bằng s). Chu kì của suất điện động này là

Câu 32: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là

Câu 33: Theo chương trình Chuẩn

Khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 34: Theo chương trình Chuẩn

Hạt nhân urani _{92}^{235}\textrm{U} có năng lượng liên kết riêng là 7,6 MeV/nuclôn. Độ hụt khối của hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} là

Câu 35: Theo chương trình Chuẩn

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm

Câu 36: Theo chương trình Chuẩn

Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 

Câu 37: Theo chương trình Chuẩn

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức  i=5\sqrt{2}cos100\pi t(A) (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t = 2012 s    là

Câu 38: Theo chương trình Chuẩn

Một sóng cơ có tần số 50 Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 100 m/s. Bước sóng của sóng là

Câu 39: Theo chương trình Chuẩn

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây  sai?

Câu 40: Theo chương trình Chuẩn

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên

Câu 41: chương trình nâng cao

Công thoát êlectron của một kim loại là  3,6.10^{-19}J Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,30 mµ vào kim loại trên. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron là

Câu 42: chương trình nâng cao

Từ trạng thái nghỉ, một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Sau 2 s đầu tiên, tốc độ góc của vật đạt 60 rad/s. Gia tốc góc của vật có độ lớn là

Câu 43: chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc ω. Một điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng R (R ≠ 0) có tốc độ dài là

Câu 44: chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với chu kì 2 s. Biết momen quán tính của vật đối với trục quay đó là 0,06 kg.m2. Động năng quay của vật bằng

Câu 45: chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v là

Câu 46: chương trình nâng cao

Đồng vị phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} có chu kì bán rã 138 ngày. Lúc t = 0, một mẫu chất _{84}^{210}\textrm{Po} có độ phóng xạ là 2 Ci. Ở thời điểm t = 276 ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất đó là

Câu 47: chương trình nâng cao

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc là

Câu 48: chương trình nâng cao

Một đĩa tròn quay quanh một trục cố định. Khi tốc độ góc của đĩa là ω thì độ lớn momen động lượng của đĩa đối với trục quay là L. Nếu tốc độ góc của đĩa là\frac{\omega }{3}  thì độ lớn momen động lượng của đĩa đối với trục quay bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lo Ve 19 30 63% 60.47
2 Đặng Bich Trâm 25 41 61% 42.78
3 An Hy 15 40 38% 17.75
4 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 4 9 44% 3.55
5 Lê Hoàng Tân 38 48 79% 15.1
6 trường liều b12 4 5 80% 17.02
7 daicatien 28 45 62% 40.08
8 Phạm Duy Thuần 12 47 26% 12.15
9 36-12A9-Nguyễn Thị Thanh Trúc 0 1 0% 0.38
10 nguyễn duy 20 48 42% 20.22
11 Phạm Hiếu 18 35 51% 60.97
12 hẩn vai 11 15 73% 13.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12