Đề thi tuyển sinh đại học năm 2009 môn lịch sử khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1666

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930), Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5/1941).

Câu 2: Trong thời kì 1954 - 1975, phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của Cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đó.

Câu 3: Hãy phân chia các giai đoạn của cách mạng Lào từ năm 1946 đếnn năm 1975 và tóm tắt diễn biến từng giai đoạn.

Câu 4: Nêu nội dung, thành tựu và hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lam Sao Phai Xoan 0 0 0% 0.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12