Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý năm 2011-THPT Lam Sơn-Thanh Hóa

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 930

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Một chiếc ca nô chạy đi chạy lại nhiều lần trên quãng sông thẳng nhất định, người lái ca nô nhận thấy: để đi hết quãng sông, những hôm nước sông chảy thì thời gian ca nô khi xuôi dòng ít hơn thời gian những hôm nước sông đứng yên là 9 phút, khi ngược dòng thì mất nhiều thời gian hơn và đế đi hết quãng sông phải mất một khoảng thời gian là 1h 24 phút. Tính thời gian ca nô chạy hết quãng sông những hôm nước sông yên lặng. Coi tốc độ dòng nước những hôm nước sông chảy đối với bờ là không đổi và công suất ca nô luôn luôn ổn định.

Câu 2:

Một ấm điện bằng nhôm trên vỏ có ghi 220V-1000W, khối lượng ấm là m1= 0,5 kg, được mắc vào nguồn có hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu 200°C. Hiệu suất cùa ấm điện là 80%. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là c1= 880 J/kg.độ, c2= 4200 J/kg.độ; khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3. Tính điện năng mà ấm điện đã tiêu thụ khi đun nước và thời gian để đun sôi lượng nước trên?

Mạch điện như hình vẽ.Cho biết Đ1 là bóng đèn loại 30V- 30W, Đ2 là bóng đèn loại 60V- 30W. Biến trở PQ là một dây dẫn đồng chất dài l= 90cm, tiết diện đều s = 0,1mm2, điện trở suất p = 2.10-5Ωm. Hiệu điện thế UAB không đổi; dây nối, con chạy C có điện trở không đáng kể; điện trở các bóng đèn coi như không đổi.

Câu 3: Tính điện trở toàn phần của biến trở PQ.

Câu 4: Đặt con chạy C ở vị trí độ dài PC = 2CQ thì các đèn đều sáng bình thường. Xác định hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn Đ3 .

Câu 5: Nối tắt hai đầu bóng đèn Đ3 bằng một dây dẫn không có điện trở. Đế hai bóng đèn Đ1 và Đ2 vẫn sáng bình thường thì phải di chuyển con chạy C về phía nào? một đoạn dài là bao nhiêu ?

Hãy trả lời các câu hỏi sau?

Câu 6: Vì sao máy biến thể chỉ sử dụng dòng điện xoay chiều mà không sử dụng dòng điện nguồn pin hay ac-qui ?

Câu 7: Tăng điện áp (hiệu điện thế) từ 220V lên 22kV trước khi truyền tải điện đi xa thì có lợi gì ?

Câu 8: Cực từ Bắc và cực từ Nam của Trái Đất nằm ở sát vị trí địa lí nào? Lẩy căn cứ nào đế chứng tỏ các khẳng định trên là đúng?

Thấu kính hội tụ có tiêu cự f, một điếm sáng S nằm cách thấu kính một khoảng d qua thấu kính cho ảnh thật S’ cách thấu kính một khoảng d . Giữa d, d’, f có công thức liên hệ: \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d^{'}} 

Câu 9: Chứng minh công thức trên?

Câu 10: Đặt điểm sáng S trên trục chính ∆ của thấu kính hội tụ, một màn chắn M vuông góc với ∆; điếm sáng S và màn M luôn cố định và cách nhau một khoảng L = 45 cm. Thấu kính có tiêu cự f = 20 cm và có bán kính đường rìa r = OP = OQ = 4 cm (O là quang tâm, P, Q là các điếm mép thấu kính), thấu kính có thể di chuyến trong khoảng từ S đến màn (hình vẽ). Ban đầu thấu kính cách S một khoảng d = 20cm, trên màn M quan sát được một vết sáng tròn do chùm ló tạo ra. Tính bán kính vết sáng.

Câu 11: Đặt điểm sáng S trên trục chính ∆ của thấu kính hội tụ, một màn chắn M vuông góc với ∆; điếm sáng S và màn M luôn cố định và cách nhau một khoảng L = 45 cm. Thấu kính có tiêu cự f = 20 cm và có bán kính đường rìa r = OP = OQ = 4 cm (O là quang tâm, P, Q là các điếm mép thấu kính), thấu kính có thể di chuyến trong khoảng từ S đến màn (hình vẽ). Dịch chuyển thấu kính lại gần màn M sao cho A luôn luôn là trục chính của thấu kính thì kích thước vết sáng tròn thay đổi, người ta tìm được một vị trí thấu kính cho kích thước vết sáng trên màn là nhỏ nhất. Hãy xác định vị trí đó của thấu kính và bán kính của vết sáng nhỏ nhất tương ứng trên màn.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thảo Trang 7 9 78% 55.87
2 Lâm Phượng Vũ 0 0 0% 0.45
3 Hồ Tùng 0 1 0% 15.55

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9