Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2009 Trường THPT chuyên Lâm Đồng, Lâm Đồng

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 865

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Hãy nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Hãy nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Câu 4: Cho khí NO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Câu 5: Cho vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2

Câu 6:  Từ các nguyên liệu ban đầu là: quặng pirit, muối ăn, không khí, nước, các thiết bị và các chất xúc tác cần thiết. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi điều chế Fe(OH)3 và dung dịch FeCl3, NaHSO4

Câu 7: Thuốc trừ sâu Boocdo được pha chế bằng cách trộn CuSO4 với vôi, hãy viết phương trình hoá học. Để thử thuốc trừ sâu Boocdo, người ta dùng một đinh sắt đã được đánh sáng bóng. Ta dùng đinh sắt để kiểm tra điều gì?

Câu 8: Có 5 bình mất nhãn riêng biệt đựng các dung dịch: hồ tinh bột, lòng trắng trứng, saccarozơ, glucozơ, ancol etylic. Khi phân biệt chúng có bao nhiêu bước cần làm.

Đơn chất của hai nguyên tố X, Y ở điều kiện thường là chất rắn. Số mol X trong 8,4gam nhiều hơn số mol Y trong 6,4gam là 0,15mol. Biết khối lượng mol của X nhỏ hơn khối lượng mol của Y là 8gam.

Câu 9: Hãy xác định hai nguyên tố X và Y

Câu 10: Nung nóng hỗn hợp chứa 8,4gam X và 6,4gam Y tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Hợp chất A là một oxi của lưu huỳnh chứa 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35lít ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc).

Câu 11: Tìm công thức hoá học của chất khí A.

Câu 12: Oxi hoá hoàn toàn 8 lít khí A (đktc). Sản phẩm thu được hoà tan hoàn toàn vào 85,8gam dung dịch H2SO4 60%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được.

Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần:

- Phần một: Cho tác dụng hết với nảti kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (đktc)

- Phần hai: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24gam nước.

Câu 13: Tính khối lượng mỗi chất trong m gam hỗn hợp X. Biết khối lượng phần hai gấp 3 lần khối lượng phần một.

Câu 14:  Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đậm đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Câu 15: Khi tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm: CuO, Al2O3, SiO2 có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 cao thi thu hien 11 12 92% 0.8
2 Tekina Nguyễn 0 3 0% 3.57
3 Hải 4 12 33% 2.55
4 Candy Ngot Ngao 0 8 0% 3.15
5 Phan Mai Linh 3 12 25% 0.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9