Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải nhanh trắc nghiệm tiệm cận bằng các phương pháp nhẩm, phương pháp LOPITAL và bấm máy tính. - Chuyên đề: Tổng ôn chương 1: Hàm số và các bài toán ứng dụng đạo hàm (Lớp 12)

Lời khuyên : Nên chọn mua theo chuyên đề để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 17% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1

10,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả chuyên đề

Số bài giảng + đề thi: 25

190,000 VNĐ

Mua chuyên đề

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com