Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Cao Bằng - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Hải Dương - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bắc Ninh - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Ninh Bình - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

S3 - 120 đề thi vào lớp 10 chuyên hóa (có lời giải chi tiết) năm 2021

1.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa – sở GD &ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Thái Bình - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Lâm Đồng - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nam - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Quốc Học Huế - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Tuyên Quang - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Phú Yên - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Đắc Lắc - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Hồ Chí Minh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng Khiếu - Hồ Chí Minh- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Điện Biên - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Kiên Giang - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Quảng Trị - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định- năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu - HCM - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lê Qúy Đôn - Đà Nẵng - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm - Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Cao Bằng - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Gia Lai - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Hà Nội - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chung - Sở GD & ĐT Hải Dương - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Tây Ninh - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư Phạm năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Huế năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Phòng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hải Dương năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ninh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lâm Đồng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Nam năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Vũng Tàu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đắk Lắk năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Phước năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Nai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Ngãi năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Chuyên Amsterdam - Hà Nội - năm 2017- 2018 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Thái Nguyên - năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Giang - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bắc Ninh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Quảng Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Năng khiếu - TP Hồ CHí Minh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Gia Lai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

82.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

83.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

84.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Quảng Trị - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

85.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

86.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

87.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

88.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

89.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lạng Sơn - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

90.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Đồng Tháp - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

91.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

92.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

93.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

94.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bình Dương - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

95.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Bắc Ninh - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

96.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

97.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Yên Bái - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

98.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

99.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Sở GD & ĐT Ninh Bình - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

100.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

101.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Long An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

102.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

103.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

104.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa - Vũng Tàu - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

105.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lào Cai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

106.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hạ Long - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

107.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phú Yên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

108.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu - năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

109.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

110.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

111.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

112.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Vinh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

113.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

114.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Thái Nguyên - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

115.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bà Rịa Vũng Tàu - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

116.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Bình Định - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

117.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Sư phạm - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

118.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên Bến Tre - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

119.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - THPT Chuyên TP Hồ Chí Minh - năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

120.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa – Hệ chuyên - Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội - năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com