`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

2.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

3.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

4.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 3: Vận dụng và vận dụng cao

5.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

1900 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (Có lời giải chi tiết)

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

12. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com