Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

2.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

3.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

[S+] - 3200 câu hỏi Lịch sử 12 chọn lọc theo dạng và mức độ năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com