Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 THPT Nguyễn Khuyến - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

2.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

3.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

4.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 3: Vận dụng và vận dụng cao

5.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

3600 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com