Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

2.

Bài tập lý thuyết về sắt

3.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

4.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

5.

Lý thuyết về hiđrocacbon

6.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

7.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

8.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

9.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

10.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

11.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

12.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

Xem thêm

[S+] - 6000 bài tập Hóa học chọn lọc theo dạng và mức độ - có lời giải chi tiết

1. Este - Lipit

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 27 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 20 Đã phát hành

10. Sự điện li

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

13. Đại cương về hóa học hữu cơ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Hiđrocacbon

Số đề thi: 7 Đã phát hành

15. Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

16. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com