Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: 50 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

S3 - 7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

Sắp thi 29/10/2020
Sắp thi 08/11/2020
Sắp thi 24/11/2020

19. Số phức

Số đề thi: 6

Sắp thi 16/12/2020

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4

Sắp thi 30/12/2020

21. Lượng giác

Số đề thi: 3

Sắp thi 07/01/2021
Sắp thi 15/01/2021
Sắp thi 23/01/2021

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2

Sắp thi 29/01/2021

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1

Sắp thi 02/02/2021
Sắp thi 08/02/2021
Sắp thi 20/02/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com