`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Thi online: 50 bài toán tích phân - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

18. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 11 Đã phát hành

19. Số phức

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/02/2020

21. Lượng giác

Số đề thi: 3

Sắp thi 24/02/2020
Sắp thi 03/03/2020
Sắp thi 11/03/2020

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/03/2020

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1

Sắp thi 21/03/2020
Sắp thi 27/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com