`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

1.

Thi online: 50 bài toán khối tròn xoay - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 sở GD và ĐT Kon Tum - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Sắp thi 20/12/2019

13. Khối tròn xoay (CĐ: Hình học không gian)

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

Sắp thi 16/01/2020
Sắp thi 24/01/2020
Sắp thi 07/02/2020
Sắp thi 08/02/2020

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/02/2020
Sắp thi 03/03/2020
Sắp thi 17/03/2020
Sắp thi 21/03/2020
Sắp thi 27/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com