Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

2.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

3.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

6000 bài tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc theo chuyên đề - dạng - mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2021

1.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

2.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

3.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

4.

Bài tập phản ứng đốt cháy este

5.

Bài tập phản ứng thủy phân este đơn giản (Đề 1)

6.

Bài tập phản ứng thủy phân este đơn giản (Đề 2)

7.

Bài tập phản ứng thủy phân hỗn hợp este

8.

Bài tập về phản ứng este hóa

9.

Bài tập đốt cháy este kết hợp với thủy phân este

10.

Bài tập về chất béo

11.

Bài tập đốt cháy kết hợp với thủy phân chất béo, cộng H2,Br2

12.

Bài tập quy đổi este

13.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ nhận biết, thông hiểu)

14.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng)

15.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

16.

Bài tập phản ứng lên men

17.

Bài tập phản ứng tráng gương của cacbohiđrat

18.

Bài tập phản ứng với Cu(OH)2

19.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

20.

Bài tập phản ứng xenlulozơ với axit nitric hoặc anhiđrit axit

21.

Bài tập đốt cháy cacbohiđrat

22.

Bài tập tổng hợp: Cacbohiđrat (Mức độ nhận biết)

23.

Bài tập tổng hợp: Cacbohiđrat (Mức độ thông hiểu - Vận dụng)

24.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

25.

Bài tập tính bazo của amin (so sánh tính bazo, sự đổi màu của quỳ tím, …)

26.

Bài tập đốt cháy amin

27.

Bài tập amin phản ứng với axit và các dung dịch muối

28.

Bài tập về anilin

29.

Bài tập về khái niệm, đồng phân và danh pháp của amino axit

30.

Bài tập lý thuyết về tính axit-bazo của amino axit

31.

Bài tập amino axit phản ứng với axit

32.

Bài tập amino axit phản ứng với kiềm

33.

Bài tập về phản ứng liên tiếp của amino axit với axit và kiềm

34.

Bài tập về dẫn xuất của amin, amino axit

35.

Bài tập đốt cháy amino axit

36.

Bài tập về khái niệm, danh pháp, xác định PTK peptit

37.

Bài tập về tính chất vật lí và phản ứng màu biure của peptit - protein

38.

Bài tập về đồng phân peptit, xác định công thức peptit

39.

Bài tập phản ứng thủy phân peptit

40.

Bài tập hay và khó về amin - amino axit

41.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 1

42.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 2

43.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 3

44.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 4

45.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 5

46.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 1)

47.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 2)

48.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 3)

49.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 4)

50.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 5)

51.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 2)

52.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 3)

53.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 4)

54.

Bài tập lý thuyết về polime (Thông hiểu - Đề 1)

55.

Bài tập lý thuyết về polime (Thông hiểu - Đề 2)

56.

Bài tập tính toán về polime

57.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

58.

Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của kim loại - Đề 1

59.

Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của kim loại - Đề 2

60.

Bài tập lý thuyết điều chế kim loại - Đề 1

61.

Bài tập lý thuyết điều chế kim loại - Đề 2

62.

Bài tập kim loại tác dụng với phi kim

63.

Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 1 (HCl, H2SO4 loãng)

64.

Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 2 (HNO3, H2SO4 đặc)

65.

Bài tập 1 kim loại tác dụng với 1 muối

66.

Bài tập 1 kim loại tác dụng với nhiều muối

67.

Bài tập nhiều kim loại tác dụng với 1 muối

68.

Bài tập nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối

69.

Bài tập nhiệt luyện

70.

Bài tập về điện phân - Đề 1

71.

Bài tập về điện phân - Đề 2

72.

Bài tập về điện phân - Đề 3

73.

Bài tập về ăn mòn kim loại - Đề 1

74.

Bài tập về ăn mòn kim loại - Đề 2

75.

Bài tập tổng hợp: Đại cương về kim loại - Đề 1

76.

Bài tập tổng hợp: Đại cương về kim loại - Đề 2

77.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

78.

Bài tập lý thuyết về kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

79.

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước hoặc axit

80.

Bài tập phản ứng trung hòa (dd axit tác dụng với dd kiềm)

81.

Bài tập nhiệt phân muối cacbonat

82.

Bài tập trắc nghiệm về nước cứng

83.

Bài tập oxit axit (CO2, SO2, NO2) tác dụng với dung dịch kiềm

84.

Bài tập đồ thị CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

85.

Bài tập về muối cacbonat tác dụng với axit (có bài tập đồ thị)

86.

Bài tập lý thuyết về nhôm và hợp chất

87.

Bài tập nhôm và nhôm oxit tác dụng với dung dịch kiềm

88.

Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

89.

Bài tập hỗn hợp nhôm và kim loại kiềm

90.

Bài tập muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

91.

Bài tập đồ thị muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

92.

Bài tập muối AlO2- tác dụng với H+ (có bài tập đồ thị)

93.

Bài tập tổng hợp kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - Đề 1

94.

Bài tập tổng hợp kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - Đề 2

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com