`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế Toàn cầu hóa - có lời giải chi tiết

1.

Thi online - Lịch sử Việt Nam 1973 – 1975 (có lời giải chi tiết)

Chinh phục Lịch sử 12 - Thầy Hồ Như Hiển

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com