Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

1.

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

2.

Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

3.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Hiển - Chinh phục Lịch sử 12 năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com