Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Ôn tập học kì 1

[S+] - Cô Phương Linh - Khóa Ôn hè Tiếng Anh 7 lên lớp 8 - năm 2022

1.

BTVN - Thì hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn (có video chữa)

2.

BTVN - Ôn tập 4 thì đã học (có video chữa)

3.

BTVN - Câu so sánh (có video chữa)

4.

BTVN - Danh từ & lượng từ cơ bản (có video chữa)

5.

BTVN - Tình huống giao tiếp (có video chữa)

6.

BTVN - Bị động phần 1 (có video chữa)

7.

BTVN - Các thì cơ bản và câu bị động (có video chữa)

8.

BTVN - Ôn tập học kì 1

9.

BTVN - Các thì tương lai và bị động (có video chữa)

10.

BTVN - Liên từ (có video chữa)

11.

BTVN - Từ để hỏi, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, danh từ sở hữu và tân ngữ (có video chữa)

12.

BTVN - Trọng âm (có video chữa)

13.

Thi oline - Tính từ; Câu hỏi đuôi (có video chữa)

14.

BTVN - Ôn tập học kì 2

15.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp (có video chữa)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com