Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 1 (có video chữa)

1.

Thi online - Luyện tập về Mạo từ và Từ hạn định - Có video chữa

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Câu điều kiện (có video chữa)

Cô Phương Linh - Khóa ôn hè tiếng Anh 8 lên lớp 9 - năm 2021

1.

Thi online - Thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành (có video chữa)

2.

Thi online – Phân biệt V + to V, Vinf và Ving (có video chữa)

3.

Thi online – Mạo từ a/an/the (có video chữa)

4.

Thi online – So sánh cơ bản và mở rộng (có video chữa)

5.

Thi online – Trọng âm cơ bản và mở rộng (có video chữa)

6.

Thi online – Liên từ (có video chữa)

7.

Thi online - Ôn tập học kì 1 (có video chữa)

8.

Thi online – Câu điều kiện (có video chữa)

9.

Thi online – Câu gián tiếp phần 2 (có video chữa)

10.

Thi online – Câu gián tiếp phần 1 (có video chữa)

11.

Thi online - Ôn tập học kì II (có video chữa)

12.

Thi online – Ôn tập kĩ năng làm bài (có video chữa)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com