Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 ( có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 202 ( có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 203 ( có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 204 ( có lời giải - video chữa chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 204 ( có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

14.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 222

15.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 224

16.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 223

Xem thêm

S3 - Khoá đề thi chính thức THPT quốc gia môn Sinh từ năm 2017 - 2020 (Năm 2021)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com