Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 301 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG Môn Địa lí năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2019 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

10.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 301 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí năm 2019 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 302 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 303 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 304 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Bộ GD&ĐT năm 2020 - Mã 301 (có video chữa)

Xem thêm

S3 - Khóa Đề thi chính thức THPTQG môn Địa lí từ năm 2017 - 2020 (có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com