Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

1.

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

3.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 322 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 323 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 303 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S3 - Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử từ năm 2017 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com