Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lý lớp 12

Đề thi online Môn Lý lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề tham khảo THPTQG môn Vật Lí - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 201 (Có video chữa) - Thầy Vũ Thế Anh

11.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 202 (Có video chữa) - Thầy Phạm Quốc Toản

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí đến năm 2019 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com