Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Bài tập phản ứng cracking và tách hiđro ankan

1.

BTVN - Phương pháp tăng giảm khối lượng

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

[S3] - Đề thi chính thức TN THPT & ĐH chính thức Hóa học đến năm 2021 - có lời giải chi tiết

1. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com