Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 11

Đề thi online Môn Địa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

2.

Đề kiểm tra 15 phút học kì I - lớp 11

3.

Thi online - Hợp chúng quốc Hoa Kì

4.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 - lớp 11 - đề số 2

5.

Đề kiểm tra 15 phút học kì II - lớp 11

S1 - Thầy Hòa - Khóa Địa lí lớp 11 năm 2021

2. Địa lý khu vực và quốc gia

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com