Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sự điện li - Phân loại chất điện li

2.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

4.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

5.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

6.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Tùng - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Nito - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

6. Hidrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

7. Hidrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 05/11/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com