Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Trung Quốc (Tiết 1)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

[S+] - Thầy Nam - Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam năm 2022

1.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 - Trang Hành chính

2.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7-8 - Trang Hình thể - Địa chất, Khoáng sản

3.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9-10 - Trang Khí hậu - Các hệ thống sông

4.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11-12 - Trang Đất - Sinh vật

5.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14 - Các miền Địa lí tự nhiên

6.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15-16 - Trang Dân số - Dân tộc

7.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17-18 - Trang Kinh tế chung - Nông nghiệp chung

8.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19-20 - Trang Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

9.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21-22 - Trang Công nghiệp – Các ngành công nghiệp trọng điểm

10.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23-25 - Trang Giao thông – Du lịch

11.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Trang Thương mại

12.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 - Trang TDMNBB - ĐBSH

13.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 - Trang BTB

14.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Trang DHNTB - TN

15.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 - Trang ĐNB - ĐBSCL

16.

BTVN - Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 - Trang Các vùng kinh tế trọng điểm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com