Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kỳ tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com